DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 10.07.2022 20:24:16 

CHOVATELSKÁ STANICE OD KUNOVSKÉHO LESA

Historie plemene

Ačkoliv se toto plemeno zdá velmi mladé, má však společný původ s německým ovčákem. Ten začal vznikat v 80. letech 19. století v Německu. Ovčáci byli využíváni hlavně k pasení ovcí, proto byla bílá barva těchto psů běžná a také žádoucí. Pro svůj reprezentativní vzhled ho chovali i Habsburkové a rod Hohenzollernů. V roce 1882 byl na výstavě v Hannoveru baronem von Knigge poprvé předveden ve skupině s německými ovčáky také bílý ovčák. Tento pes byl dědečkem psa, známého pod jménem Horand von Grafrath. V té době začínal Max von Stephanitz šlechtit moderní typ německého ovčáka a tak Horanda s nadšením koupil a použil do začínajícího chovu. Horand byl tmavě vlkošedý pes, ale nesl gen i pro bílou barvu. Bílá barva byla v počátcích chovu německého ovčáka velmi rozšířená. V té době také získal bílý německý ovčák mnoho příznivců a obdivovatelů také v USA.

Stephanitz zpočátku proti bílé barvě německých ovčáků nic nenamítal (zabýval se hlavně upotřebitelností), ale později pod tlakem mnoha významných chovatelů, svůj názor změnil. Po druhé světové válce došlo k výraznému obratu a bílý ovčák se stal doslova nežádoucí. Velcí chovatelé na něj začali svádět všechna vážná onemocnění a špatné povahy a začali ho nazývat albínem, což byl velký omyl. Bílý ovčák má bílou jen srst, jako jiná plemena, ale pigmentaci nosní houby, pysků apod. má tmavou. V těchto sporech o bílou barvu příznivci bílého ovčáka bohužel podlehli a tažení na jejich zánik mohlo začít. V Německu byli všichni bílí psi z výstav nemilosrdně diskvalifikováni. V USA nastala podobná situace, pouze Canadian Kennel Club odolal tomuto "honu na čarodějnice" a i dále uznával bílou barvu německého ovčáka. Také tamní chovatelé to nevzdali a založili si svůj klub. Navzdory tomu už je žádný klub ani svaz od roku 1968 do plemenné knihy nezapisoval (kromě Kennel Clubu).
Až v roce 1970 přivezla švýcarka A. Burchová bílého ovčáka zpět do Evropy. Tohoto dospělého psa importovala z USA, kde žila a tyto psy znala. Moc si cenila jejich pracovních schopností a tak se snažila prosadit i jejich oficiální chov. To se však moc nedařilo a když se pak odstěhovala zpět do USA, chov opět upadal. Zlom nastal až v roce 1984. Švýcar J. Epprecht se zasloužil o velký rozvoj tohoto plemene - nyní zvaného americko - kanadský bílý ovčák, importoval několik psů a založil oficiální klub. V Americe je to však stále bílý německý ovčák, kde má mnoho příznivců a samostatných klubů. Prvního bílého ovčáka k nám dovezla p. Hesová z Libně, ale první vrh štěňat s PP se narodil v chovatelské stanici "Acabo Czech" p. Peckové.

U FCI bylo toto plemeno do června 2011 evidováno v národním registru, nebylo plně uznáno. Po několika jednáních ve Švýcarsku bylo nakonec FCI plně uznáno pod novým názvem a s tím souvisejících změnách.

http://bily-ovcak.cz/plemeno.html

O plemeni napsala paní Olina Plšková, viz klub bílého ovčáka

Plemeno - Historie plemene 

 

Do roku 1879
Bílá barva ovčáckých psů není dnešní novinkou, ale naopak je to původní prastaré zbarvení. Již starořímský statkář a spisovatel Columella (kolem 40 n. l.) žádal, aby pastýřští a ovčáčtí psi měli bílé zbarvení, aby je pastýři za soumraku nemohli zaměnit s vlky, kteří vpadli do stáda.

 

1879 –1968
greif zdrojgreif

První němečtí ovčáci, kteří se objevili na výstavách byli bílí. Byl to zejména pes Greif narozený 1879 v majetku barona von Knigge, který ho vystavoval v letech 1882 –1887 v Hannoveru. Jelikož Greif měl vzpřímené uši (což bylo v té době vzácností ) byl použit k dalšímu chovu. A tak se stalo že Greifova vlkošedá dcera Lene vrhla 1. ledna 1895 slavného psa Hektora Linkshreina, který byl jako první zapsán do plemenné knihy německých ovčáků. Tohoto psa později koupil Max von Stephanitze a přejmenoval ho na Horanda von Grafrath (takováto přejmenování v té době byla běžná). Pro nás je důležité, že zakladatel moderního chovu německých ovčáků měl bílého dědečka a v prvních 15-ti letech čistokrevného chovu německých ovčáků z třiceti psů určených k chovu vzešlo 18 bílých potomků.Horand von Grafrath zdroj

horandvongrafrath

Bílí psi se zalíbili zejména rodu Habsburků, kteří je počali chovat a také císařský rod Hohenzollernů vlastnil tyto psy, kteří se hodili k bílým róbám dam a lipicánským koním. Na přelomu století pobývala na návštěvě u Habsburků mladá američanka Anne Tracy. Byla psy nadšená a rozhodla se je chovat. Přivezla do Ameriky několik bílých i barevných psů a v roce 1913 založila v Americe klub německých ovčáků. K velké popularitě tohoto plemene hodně přispěly filmy s RinTin-Tinem a později mezi první a druhou světovou válkou to byl film Bílý stín, ve kterém hrál hlavní roli bílý ovčák. Jak v Americe, tak v Kanadě se začali chovat zvlášť bílí a zvlášť barevní ovčáci. Bílé linie byly tak známé a populární, že docházelo i k vývozům, zejména do Austrálie, Portorika a Mexika. Ovšem situace v Evropě nebyla pro bílé příznivě nakloněna. Chov bílých ovčáků začal pozbývat na vážnosti a počaly se na něho svádět všechny problémy v chovu. Po druhé světové válce byli bílí na výstavách důsledně diskvalifikováni. Chovatelé se za ně styděli a utráceli je hned po narození. V roce 1968 byla bílá barva vyňata ze standardu a uznána jako nepřípustná pro zbarvení německého ovčáka. Krátce nato také Amerika přistoupila na tuto úpravu standardu a bílí nemohli být nadále chováni. Američtí chovatelé bílých německých ovčáků se však nedali, založili své vlastní kluby a spolky a chovali tyto psy dál a vedli si své plemenné knihy.

1970–1992
Lobo White Burch zdrojlobowhiteburch

V roce 1970 přivezla paní Agáta Burch z Ameriky do švýcarska bílého německého ovčáka jménem Lobo. Lobo se narodil 5. 3. 1966, tedy ještě před tím než AKC uzavřel svou plemennou knihu bílým německým ovčákům. Měl tudíž uznávaný průkaz původu a byl zapsán do švýcarské plemenné knihy s poznámkou – zakázán k chovu. Lobo White Burch (tak se jmenoval) byl prvním bílým psem, který se po dlouhých letech vrátil zpět do rodné Evropy. Paní Burch byla nadšená chovatelka psů a se svým Lobem složila řadu zkoušek a to i těch nejvyšších stupňů. O rok později ještě přivezla z Anglie fenu White Lilac of Blinkbonny. Protože pes i fena byli kvalitní jak v exteriéru tak v povaze, rozhodla se použít je k chovu . 19. 4. 1973 se narodili tři psy a jedna fena. Ovšem zápis do plemenné knihy jim byl odepřen. Vrh byl zapsán do dodatkového registru. Paní Agáta ještě importovala fenu z Kalifornie (White Beauty) a odchovala dva vrhy. Poté se odstěhovala zpět do Ameriky. Jejím pokračovatelem byl ve švýcarsku pan Kurt Kron, v Německu Martin Faustmann a zanedlouho i řada dalších chovatelů po celé Evropě. V 80tých až 90tých bylo založeno mnoho spolků a klubů bílého ovčáka a mnoho dalších psů bylo importováno z Ameriky a Kanady. Dnes už těžko zjistíme, kdo plemeno poprvé nazval americko – kanadský bílý ovčák (v Americe se až do uznání plemene jmenoval německý ovčák bílé barvy) ale název se ujal a používal se až do konce roku 2002 kdy bylo plemeno předběžně mezinárodně uznáno jako BERGER BLANC SUISSE (bílý švýcarský ovčák).